Van klantinleving…

Oprechte aandacht en interesse: dat is waar mensen blij van worden en waar je enthousiasme mee aanwakkert. In deze training leer je hoe je van daaruit relaties opbouwt. Je ontdekt hoe je écht contact maakt en houdt. En hoe je (met je team) het positieve verschil kunt maken in alle contactmomenten tussen je klant en je bedrijf. Dit is de basis van écht contact.

… naar klantbeleving!

Tijdens de training ervaar en leer je hoe je met écht contact de basis legt voor een organisatie die draait om klantbeleving. In zo’n organisatie wordt alles georganiseerd voor en rond de klant. Zíjn/haar beleving staat centraal in de processen. Je ontwikkelt je leiderschapsstijl en je leert wat je moet doen (en laten). Als je organisatie vanuit écht contact werkt, kloppen nieuwe klanten ‘als vanzelf’ bij je aan! En.. je krijgt er ook trouwere relaties en gelukkigere medewerkers door.

De Training

Tanja en Sandra van SSZTrainingen en Peter en Jacqueline van Peter Vader Trainingen begeleiden je op deze weg naar écht contact.
Zij inspireren, confronteren, spiegelen en dagen je uit om je mindset en het thema klantgericht leiderschap te onderzoeken en te bevragen. Je gaat aan de slag met het formuleren van 7 zekerheden voor jouw bedrijf. Dat zijn 7 garanties voor de klant.
Geen vage doelen, maar concrete handelingen op de werkvloer die  het verschil gaan maken voor jouw klanten.
Je wordt gecoacht en begeleid bij het implementeren van je actieplan en je verruimt je kijk op ondernemerschap door te leren van anderen. Dit maakt deze training een beleving die verder gaat dan een powerpoint of een boekje. Praktisch, afwisselend, inhoudelijk en.. met humor!